InfoCons те информира! Внимание към предупрежденията, издадени от Европейския съюз за продуктите на седмицата 21-25.11

InfoCons помага на потребителите чрез навременни предупреждения за нехранителни продукти на нивото на нивото на Европейския съюз!

За да бъдете информирани за всичките издадени предупреждения, издадени от Европейския съюз, InfoCons направи възможно за всички потребители да могат да свалят безплатното ни приложение. Чрез изтеглянето на приложението от App store, Google Play или App gallery, потребителите имат пряк и прозрачен достъп до предупреждения за нехранителни продукти, обновявани ежедневно и придружени с подробности като:

Read too: E551 – Silicon dioxide

  • Име на продукт;
  • Целева държава;
  • Степен на риск;
  • Произход на продукт;
  • Датата, на която сигналът влиза в сила;
  • Изображението на продукта, който е обект на сигнала;

Продуктите от тази седмица крият рискове от:

Сигнал България ИнфоКонсПочистващ препарат за баня. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът е изключително кисел (измерена стойност на pH & 2.0) и корозионен, но класификацията за опасност на химичната смес е неправилна. Следователно потребителите нямат информация за опасностите, които възникват, когато продуктът влиза в контакт с кожата и очите или дали е погълнат.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

 

 

 

 

Read too: E950 Acesulfame K

 

Сигнал България ИнфоКонсГенератор на озон. Токов удар. Активните части на апарата (високоволтови метални мрежи) могат да бъдат докоснати директно поради липсата на основна изолация и възможното освобождаване на захранващия кабел от електрическата мрежа. Потребителят може да докосне достъпни части под напрежение, които могат да причинят токов удар.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за ниското напрежение, нито на европейския стандарт EN 60335

 

Сигнал България ИнфоКонсИзбелващ крем. Продуктът също се продава онлайн. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът съдържа живак (измерена стойност: 23,20 mg/kg). Живакът се натрупва в тялото и може да увреди бъбреците, мозъка и нервната система. Освен това, тя може да засегне репродукцията и нероденото дете.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсПластмасова кукла. Рискове, свързани с химични агенти.
Играчката съдържа бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) (измерена стойност до 2,74 тегловни %). Този фталат може да навреди на здравето на децата, причинявайки възможно увреждане на репродуктивната система.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

Крем за избелване на кожата. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът съдържа хидрохинон. Хидрохинонът е кожен сенсибилизатор и може да причини алергичен контактен дерматит.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

 

 

 

Read too: E202 – Potassium sorbate

Сигнал България ИнфоКонсБатут. Наранявания. Пружините не са достатъчно устойчиви и могат да се счупят. Потребителят може да се промъкне през пропастта между останалите пружини и да бъде наранен. Освен това, счупена пролет може да удари и нарани други потребители до батута.Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата относно общата безопасност на продуктите.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсМека играчка. Задавяне. Шевовете на играчката са твърде слаби. Детето може лесно да получи достъп до влакнести пълнежи, да го постави в устата и да се задави.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки, нито на съответния европейски стандарт EN 71—1.

Тример за жив плет. Изгаряния Пожар. Корпусът на батерията и държачът за контакт на батерията не са достатъчно устойчиви на запалване и могат да прегреят. Следователно потребителят може да получи изгаряния и продуктът може да предизвика пожар.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за машините, нито на европейските стандарти EN 60745—1 и -2.

 

 

Сигнал България ИнфоКонсТример за жив плет. Изгаряния Пожар. Корпусът на батерията и държачът за контакт на батерията не са достатъчно устойчиви на запалване и могат да прегреят. Това може да причини на потребителя изгаряния и може да предизвика пожар.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за машините, нито на европейските стандарти EN 60745—1 и -2.

 

 

Read too: E 211 – Sodium Benzoate

Сигнал България ИнфоКонсЗалъгалка. Наранявания. Този продукт не разполага с листовка, предоставяща на потребителя информация за безопасната и правилна употреба на продукта.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата относно безопасността на детските играчки.

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсДетска шапка. Задавяне. Малките декоративни камъни могат лесно да се отделят от шапката. Детето може да постави тези малки камъни в устата и да се задави.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за общата безопасност на продуктите, нито на европейския стандарт 71—1.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсМаска за коса. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът съдържа бутилфенилметилпропионат (BMHCA) (измерени стойности: до 0,005 тегловни процента), както и смес от консервантите methylchloroisothiazolinone и methylisothiazolinone (MCI и MI) (измерени стойности: до 0,00195 % от теглото), които са забранени в козметиката без отмиване.

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсBMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация. Дермален контакт с продукти, съдържащи MCI и MI, може да предизвика алергичен контактен дерматит при чувствителни лица.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

Играчка лък и стрела набор. Задавяне Наранявания. Смукателните чашки могат лесно да се отделят от стрелките. Детето може да постави малките части в устата и да се задави. Освен това стрелите могат да бъдат застреляни без всмукателната чашка на края, с много висока кинетична енергия. Това може да причини наранявания, особено на очите.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки, нито на европейския стандарт EN 71—1.

Пластмасова играчка. Задавяне.Малките части могат да се отделят от продукта. Детето може да постави малките части в устата и да се задави.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки, нито на европейския стандарт EN 71—1.

Read too:E551 – Silicon dioxide

Сигнал България ИнфоКонсФилтърна маска за частици. Риск за здравето/друго. Общият капацитет за филтриране на маската е недостатъчен (средни измерени стойности: до 82 %), а задържането на частиците/филтрите на материала е недостатъчно (измерени стойности: по-малко от 90 %. Следователно продуктът не отговаря на изискванията за здраве и безопасност; по този начин, дори ако се комбинира с други препоръчителни мерки, може да не се защити правилно.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за личните предпазни средства, нито на европейския стандарт EN 149.

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсМашина за лазерно гравиране. Увреждане на зрението. Продуктът няма защитен корпус, който пречи на достъпа до лазерно лъчение, няма ръчно нулиране или основен ключ, работещ с ключ, и няма устройство за предупреждение за емисиите. Освен това лазерът не се изключва в случай на вибрации или удар и програмата за гравиране продължава да работи автономно след прекъсване и възстановяване на захранването. Освен това продуктът е погрешно означен като лазер от клас 3, но следва да се разглежда като лазер от клас 4, без табела с машинен тип и няма инструкции за работа на националния език. Очите на потребителите или страничните лица могат да бъдат директно изложени на лазерната светлина, което води до увреждане на зрението.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за машините, нито на европейските стандарти EN 60825—1 и EN 60825—4.

Сигнал България ИнфоКонсАрхитектурно покритие и хидроизолационен продукт. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът няма етикет за опасност, както и подходящи предупреждения и пиктограми. Следователно потребителите нямат информация за безопасната употреба и опасностите от продукта. Потребителят може да бъде изложен на опасна смес (кожна сенсибилизация, увреждане на органите и очите, потенциална репродуктивна токсичност).Продуктът не отговаря на Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP).

 

Сигнал България ИнфоКонсСиликонов уплътнител за покрив. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът няма етикет за опасност, както и подходящи предупреждения и пиктограми. Следователно потребителите нямат информация за безопасната употреба и опасностите от продукта. Потребителят може да бъде изложен на опасна смес (кожна сенсибилизация, увреждане на органите и очите, потенциална репродуктивна токсичност).Продуктът не отговаря на Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP).

 

 

 

 

Read too: E950 Acesulfame K

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсСъединение за свързване Рискове, свързани с химични агенти Продуктът съдържа 2-бутанонов оксим (измерени стойности: 1 % от теглото), който е токсичен при поглъщане, може да причини рак, да причини увреждане на органите, да е вреден при контакт с кожата, причинява сериозно увреждане на очите, причинява дразнене на кожата, може да причини алергична кожна реакция и може да причини сънливост или замаяност.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

 

 

Сигнал България ИнфоКонсАроматен дифузьор от тръстика. Рискове, свързани с химични агенти. Според информационния лист за безопасност продуктът съдържа бутилфенилметилпропионат (BMHCA), чиято употреба е ограничена. BMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

Ароматен дифузьор от тръстика. Рискове, свързани с химични агенти. Според информационния лист за безопасност продуктът съдържа бутилфенил метилпроприион (BMHCA), чиято употреба е ограничена. BMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

 

 

Сигнал България ИнфоКонсБалони. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът освобождава прекомерно количество нитрозиращи вещества (измерена стойност до 2,6 mg/kg). Нитрозиращите съединения могат да се превърнат в нитрозамини, които са генотоксични канцерогени чрез вдишване, поглъщане или дермална експозиция. Детето може да бъде изложено на тях, като постави продукта в устата.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки, нито на европейския стандарт EN 71—12.

Преносим нагревател за потапяне.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсИзгаряния Токов удар. Продуктът не разполага с подходящо етикетиране и маркировка. Потребителят може да го потопи твърде малко или твърде много и в резултат на това да бъде изгорен или да получи токов удар.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за ниското напрежение, нито на европейския стандарт EN 60335.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсПластмасова кукла. Рискове, свързани с химични агенти.
Пластмасовият материал на главата на куклата съдържа прекомерна концентрация на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) (измерена стойност 13,3 % от теглото). Този фталат може да навреди на здравето на децата, вероятно да причини увреждане на тяхната репродуктивна система.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсИграчка, управлявана от батерии.  Околна среда. Спойката съдържа прекомерни концентрации на олово и кадмий (измерени стойности: 44,5 % и 0,0225 % от теглото). Оловото и кадмият представляват риск за околната среда.
Продуктът не съответства на Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива ROHS2).

 

 

 

 

Read too: E202 – Potassium sorbate

Сигнал България ИнфоКонсСкачане на въже. Рискове, свързани с химични агенти. Продуктът съдържа прекомерна концентрация на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) (измерена стойност до: 37,5 % от теглото). Този фталат може да навреди на здравето на децата, причинявайки възможно увреждане на тяхната репродуктивна система.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента REACH.

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсФилтърна маска за частици. Друго : Неизвестно. Продуктът рекламира защитен потенциал срещу (вирусни) частици, но капацитетът му за филтриране не е изпитан от компетентен европейски орган за оценяване на съответствието. Следователно не е доказано, че продуктът отговаря на изискванията за здраве и безопасност; по този начин, дори ако се комбинира с други препоръчителни мерки, може да не се защити правилно.
Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за личните предпазни средства.

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсДетски шорти. Задавяне Наранявания. Шнуровете в областта на талията могат да бъдат хванати в капан по време на различни дейности на детето. Това може да доведе до наранявания. Също така, малките декоративни елементи (камъчета) могат лесно да бъдат отделени от продукта. Едно малко дете може да ги сложи в устата и да ги задуши.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за общата безопасност на продуктите, нито на европейските стандарти EN 71—1 и EN 14682.

 

 

Сигнал България ИнфоКонсОвлажнител за въздух. Микробиологичен риск. Неантибактериалният резервоар за вода не е достъпен за почистване и уредът не излъчва предупредителен звук и светлина, за да промени водата, както е необходимо. Това може да доведе до развитието на плесени, които могат да причинят алергични реакции, когато се разпространяват по въздуха.

 

 

 

 

 

Сигнал България ИнфоКонсРоботизирана косачка. Порязване. Сензорите за повдигане и накланяне на продукта може да не се активират и по този начин косачката може да накланя и излага остриетата или да продължи да работи, излагайки всеки наблюдател на риск от срязване. Освен това косачката може да шофира върху стъпалото на детето, без да спира остриетата и да причинява наранявания.
Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за машините, нито на европейския стандарт EN 50636—2-107.

 

 

 

Read too: E407 – Caragenan

Other blog posts

keyboard_arrow_up